Bränslepriserna i tabellen nedan är för 95 oktan och Diesel och uppdateras två gånger i månaden (i början och i mitten av månaden). Kostnaden anges i SEK . Tabellen ska enbart användas som riktmärke då den bara uppdateras två gånger varje månad. Växlingskursen för EUR / SEK som används i tabellen är den aktuella växlingskursen den dag informationen inhämtades. Dessa uppgifter kan därför variera mellan uppdateringarna.

Flera laster och fordon tillgängliga varje dag i Sverige

REGISTRERA DIG GRATIS

Bräslepristabellen är ett bra verktyg för att uppskatta transportkostnader för internationella frakter. På detta sätt kan alla som önskar transportera gods över flera olika länder planera sina tankningar efter de billigaste bränslepriserna och därmed minska sina totalkostnader. Pristabellen kan även enkelt användas av privatpersoner som planerar en bilresa genom Europa.

Europeiska bränslepriser

Bränslepriser Europa


Land Super 95 Diesel
Albanien11.88 SEK11.48 SEK
Andorra12.48 SEK10.88 SEK
Armenien8.28 SEK7.98 SEK
Österrike13.97 SEK13.77 SEK
Azerbajdzjan8.08 SEK4.09 SEK
Vitryssland7.19 SEK7.19 SEK
Belgien16.17 SEK16.37 SEK
Bosnien och Hercegovina11.68 SEK11.18 SEK
Bulgarien11.78 SEK11.78 SEK
Kroatien14.77 SEK14.67 SEK
Cypern13.27 SEK13.97 SEK
Tjeckien14.07 SEK13.67 SEK
Danmark18.06 SEK15.97 SEK
Estland15.47 SEK13.47 SEK
Finland17.56 SEK15.97 SEK
Frankrike16.57 SEK15.57 SEK
Georgia8.48 SEK7.88 SEK
Tyskland17.27 SEK15.57 SEK
Storbritannien16.47 SEK16.97 SEK
Grekland17.47 SEK14.97 SEK
Ungern13.57 SEK13.97 SEK
Island15.67 SEK15.17 SEK
Irland16.47 SEK15.57 SEK
Italien17.27 SEK15.87 SEK
Lettland14.57 SEK13.57 SEK
Litauen14.07 SEK13.17 SEK
Luxemburg14.57 SEK13.97 SEK
Makedonien11.88 SEK10.58 SEK
Malta13.37 SEK12.08 SEK
Moldavien9.58 SEK7.98 SEK
Montenegro13.87 SEK12.38 SEK
Holland19.56 SEK16.27 SEK
Norge18.16 SEK16.27 SEK
Polen12.87 SEK12.87 SEK
Portugal17.17 SEK15.37 SEK
Rumänien12.77 SEK12.48 SEK
Ryssland6.09 SEK6.09 SEK
Serbien13.77 SEK13.97 SEK
Slovakien14.77 SEK13.47 SEK
Slovenien13.17 SEK14.07 SEK
Spanien14.77 SEK13.57 SEK
Sverige17.66 SEK19.16 SEK
Schweiz15.97 SEK16.47 SEK
Turkiet7.58 SEK7.39 SEK
Ukraina9.88 SEK9.48 SEK

Uppgifterna uppdateras två gånger i månaden (i början och i mitten). Ska bara användas som riktmärke

Tabellen inkluderar priserna för de två vanligaste bränsletyperna: 95 oktan, som vanligen används i personbilar, och Diesel som används både i bil och lastbil.